Meseret Getachew

ቢሮው የሚያዚያ ወር ገቢ አፈፃፀሙን በጥልቀት በመገምገም በቀጣይ ቀሪ ሁለት ወራት የሚከናወኑ ተግባራቶች ላይ ጠንካራ አቅጣጫዎችን አስቀመጠ ።

ቢሮው የሚያዚያ ወር ገቢ አፈፃፀሙን በጥልቀት በመገምገም በቀጣይ ቀሪ ሁለት ወራት የሚከናወኑ ተግባራቶች ላይ ጠንካራ አቅጣጫዎችን አስቀመጠ ። ግንቦት 14 / 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ቢሮው የሚያዚያ ወርን…

Read More

የሶማሌ_ክልላዊ_መንግስት ገቢዎች ቢሮ የገቢ አቅማቸውን ለማሳደግና አሰራሮችን ለማዘመን ከከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች ቢሮ ጋር የሁለትዮሽ የስራ ልምድ ልውውጥ መድረክ ተካሄደ ።

  ·  #የሶማሌ_ክልላዊ_መንግስት ገቢዎች ቢሮ የገቢ አቅማቸውን ለማሳደግና አሰራሮችን ለማዘመን ከከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች ቢሮ ጋር የሁለትዮሽ የስራ ልምድ ልውውጥ መድረክ ተካሄደ ። ግንቦት 16 / 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ…

Read More

የቢሮው የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ ዳይሬክቶሬት ለዘርፉና ለሚመለከታቸው ባለሙያዎች ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቀቀ ።

የቢሮው የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ ዳይሬክቶሬት ለዘርፉና ለሚመለከታቸው ባለሙያዎች ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቀቀ ። ግንቦት 17/ 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በ IFRS, Asset valuation እና Finanical…

Read More